WSTRZĄSAJĄCA DYSKRYMINACJA

Ale najbardziej chyba wstrząsająca jest dyskry­minacja, jaką stosują psychiatrzy wobec pacjentów z niższych warstw, i to zarówno w praktyce pry­watnej,. jak również w klinikach darmowych lub o niskich stawkach. Jak się o tym przekonamy póź­niej, dyskryminacja wynika w dużej mierze z nie­zdolności psychiatrów pochodzących z warstwy wyższej do porozumienia się z pacjentami z warstw niższych. W rezultacie owi pacjenci są uważani za nie rokujących dobrych nadziei na długie lecze­nie indywidualne. Zespół z Yale ustalił, że nawet w klinikach typu ambulatoryjnego, gdzie koszty nie odgrywają roli: „Im wyższa jest pozycja społeczna pacjen:a, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie przyjęty na leczenie i będzie leczony przez wysoko kwalifi­kowany personel — intensywnie i przez dłuższy czas.” (Studenci zajmowali się pacjentami z niż­szych warstw, stażystom zlecano zwykle pacjentów z warstwy średniej, pełnoprawni zaś członkowie ze­społu lekarskiego przejmowali opiekę nad chorymi z warstw wyższych.)

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!