WIĘZY I ZALEŻNOŚCI

Warner konkluduje, że aby zjawisko ruchu mo­gło nastąpić, muszą ulec zerwaniu więzy i zależno­ści uczuciowe i społeczne przywiązujące człowieka do jego miejsca. Do bardzo podobnych wniosków doszedł William Foote Whyte obserwując w Cor- nerville chłopców w college’ach i tych, których mo­żna spotkać na rogu ulicy. Pierwsi pną się do góry, a drudzy nie, choć i jedni, i drudzy chcieliby isć naprzód. Dom był tak często malowany na zewnątrz, że sąsiedzi twierdzili, iż się za bardzo świeci. Przy­jęcia urządzane przez panią Starr były oceniane jako „zbyt wymyślne” i „robione na pokaz”. A są­siedzi żartowali: „Starrowie mają tak wielką li­muzynę, że gdy im zabraknie pieniędzy, będą mogli wmontować w nią piec i nocować w niej. nawet w zimie.”

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!