WEDŁUG ANALIZY

Według tejże analizy o jeden stopień poniżej me­todystów znajdują się luteranie. Jeśli przyjmiemy podział :ia trzy warstwy: wyższą, średnią i niższą, to luteranie są podzieleni w sposób następujący — 11% rekrutuje się z wyższej, 36% ze średniej i 53% z niższej. Wyznanie luterańskie jest szczególnie rozpowszechnione wśród farmerów i wykwalifiko­wanych robotników pochodzenia skandynawskiego i niemieckiego.Jeszcze nieco niżej znajdują się baptyści. W wielu miejscowościach, zwłaszcza na Południu, kościoły baptystów miewają czasem najwyższy prestiż spo­łeczny, jednakże w skali ogólnokrajowej jest to przede wszystkim Kościół robotniczy. Wspomniana analiza Rady Krajowej z jej trzystopniową skalą społeczną wykazuje następujące rozwarstwienie wśród baptystów: 8% warstwa wyższa, 24% śre­dnia, 68% niższa. Wśród baptystów mniej niż jedną trzecią (na stu wiernych) stanowią absolwenci col­lege’ów; podobna sytuacja jest w Kościele episko- palnym, kongregacyjnym i prezbiteriańskim.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!