W FORMACH SZTUKI

Jeśli ta kultura lumpa przejawia się w formach sztuk! masowej, może ona niekiedy nabrać pewnej czystości i świeżości, które niemal na pewno byłyby wyżej notowane na skali kulturalnej. Istota filmów braci Marx, dla przykładu, wynika z bezwzględne­go nihilizmu, charakterystycznego dla ludzi ze­pchniętych na dno i wywłaszczonych. Bracia Marx są lumpami, plują na kulturę; są oni popularni wśród inteligentów z warstw średnich, gdyż wyra­żają ślepy, destruktywny wstręt wobec społeczeń- tłumić człowiek odpowiedzialny musi w sobie. U rozkosznej fantazji Gópi Kocur rozziew mię­dzy kulturą masową i godziwą przejawia się nie >-yle w otwartym odrzuceniu społeczeństwa, co ra­czej bardziej pośrednio, w kompletnym pomiataniu normami sztuki godziwej. George Herriman, two- iząc dla odbiorcy zupełnie pozbawionego kontaktu z problemami ludzi poważnie myślących, miał tę sa­mą przewagę, jaką uzyskał Lewis Carroll, pisząc dla dzieci: dopóki wewnętrzna budowa jego dzieła to znaczy stosunki osobiste pomiędzy bohaterami komiksu, pozostawała prosta, mógł on liczyć na to ze trafi do odbiorcy.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!