UJEDNOLICONE OSIEDLA

Amerykańskich malkontentów można spotkać w niejednym miejscu. Tych, co uwierzyli w Ame­rykański Sen o Nieskończonych Możliwościach, ale osobiście mają duże trudności w sprowadzeniu te­go snu na jawę. Szczególnie mieszkańcy niektórych naszych ujednoliconych osiedli podmiejskich popa­dają nieraz w bardzo niebezpieczny przerost wymo­gów konsumpcyjnych. W swoim studium o mło­dym narybku menadżerskim William H. Whyte Jr. pisze, że wielu z nich zamieszkuje w początkach pracy w przedsiębiorstwie w osiedlach zajmowa­nych przez „białe kołnierzyki” niższego szczebla. Na tym etapie jedne i drugie rodziny mają mniej więcej te same dochody, co zresztą sprawiło właś­nie, że mieszkają obok siebie. Bardzo się jednak róż­nią’ potencjalną zdolnością nabywczą.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!