SPOŁECZNE ZNACZENIE

Przyjrzyjmy się zatem znaczeniu społecznemu po­szczególnych Kościołów protestanckich — poczyna­jąc od szczytu, aż do samego dołu. Rzecz jasna, że istnieją — zwłaszcza na Południu — pewne odstęp­stwa od reguły, a kościoły, podobnie jak „country clubs”, pozyskują wiernych ze środowisk szerszych niż tylko jedna klasa społeczna. Trzeba również za­znaczyć, że kościoły zbudowane przed więcej niż dwudziestu laty odkrywają czasem, że wprawdzie rozpoczęły swą egzystencję jako kościoły o wysokim prestiżu społecznym, ale w wyniku przemieszczeń ludności znalazły się teraz pośrodku morza rodzin robotniczych lub niższych grup „białych kołnierzy­ków”. W rzeczywistości wierni jeśli nie każdego Kościoła, to przynajmniej każdego wyznania, rekru­tują się ze wszystkich warstw społecznych. Uczy­niwszy takie zastrzeżenie, można jednak stwierdzić, że — jak się wydaje — istnieją określone prawidło­wości rządzące przystępowaniem do różnych Ko­ściołów przez członków określonych klas.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!