Różne rozwiązania

Różne rozwiązania. Kto może zapewnić dzieciom to, co normalnie dają kochający rodzice uczucie, solidne wychowanie, wrażliwość na ich problemy i radość z postępów? Najlepszym rozwiązaniem są nie zachodzące na siebie rozkłady zajęć matki i ojęa, umożliwiające im pracę w pełnym wymiarze godzin i jednocześnie przebywanie jednego lub drugiego w domu przez większą część dnia. Można to zorganizować z łatwością w przypadku rodziców zatrudnionych w przemyśle, którzy pracują wtedy na różne zmiany, lub gdy jedno czy oboje rodzice są studentami, nauczycielami, agentami ubezpieczeniowymi, mają wolny zawód artysty czy pisarza. Również pielęgniarki, lekarze, pracownicy socjalni i inni specjaliści nierzadko mogą znaleźć pracę w nietypowych godzinach. gdy rodzice nie mogą się dokładnie wymieniać przy dziecku, powinni zaangażować na pozostałe godziny odpowiednią opiekunkę. Inne rozwiązanie to praca jednego lub obydwojga rodziców w niepełnym wymiarze godzin przeż 2 lub, 3 lata, dopóki dziecko nie pójdzie na pół lub 2/3 dnia do przedszkola lub w Centrum opieki dziennej. Idealną opiekę zapewni ktoś z rodziny, z którym rodzice mają świetne kontakty, z tym że nie jest teraz oczywiście łatwo o blisko mieszkających krewnych, chętnych ponadto do przyjęcia na siebie tak wielkiej odpowiedzialności.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!