PROFIL KLASOWY KOŚCIOŁA

Za­zwyczaj ludzie odnoszą się do nich dość niechętnie, a czasem dochodzi do całkiem niechrześcijańskiego przepychania się łokciami. Jednym z głównych po­wodów napięć jest fakt, że w katolickiej hierarchii kościelnej tradycyjnie utrzymywała się dominacja Irlandczyków. W ostatnich latach przewaga Irland­czyków jest zagrożona, szczególnie przez Włochów.Jest natomiast rzeczą oczywistą, że w dzielnicach mieszkalnych otaczających parafię podziały klasowe uwidoczniają się z całą wyrazistością.Profil klasowy Kościoła katolickiego jako całości jest bardziej zbliżony do profilu Kościoła bapty­stów niż jakiegokolwiek innego wyznania protestan­ckiego. Według analizy dokonanej przez Radę Kra­jową, 5 kład społeczny tego Kościoła (w systemie trzywarstwowym) jest następujący: 9% warstwa wyższa, 25% warstwa średnia i 66% niższa.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!