PRESTIŻ SPOŁECZNY

Jednocześnie jednak wstępują niekiedy do — skupiających również kolorowych — Kościo­łów episkopalnego, kongregacyjnego czy prezbiteriańskiepo. a to „z powodu ich prestiżu społecznego”. Schodząc niżej w hierarchii społecznej napotyka­my wyznania mające największą rzeszę wiernych (zwykle też najbardziej żarliwych). Najpopularniej­szy chyba wśród przeciętnych Amerykanów Ko­ściół — to metodyści. Obecnie jest w Stanach Zjed­noczonych 12 milionów metodystów. Posiadają oni wiele kościołów elitarnych, zwłaszcza na Południu, jednakże ujmując rzecz procentowo, mają o połowę mniej członków z warstwy najwyższej niż Kościół episkopalny. Według analizy sporządzonej przez Krajową Radę Kościołów (Biuro Badania Opinii Publicznej) — na podstawie wywiadów w całym kraju — blisko dwie trzecie metodystów to albo far­merzy, albo robotnicy fizyczni. Jeden z obywateli w Jonesville w taki sposób scharakteryzował meto­dystów: „Jest tam wielu całkiem zamożnych, ale nie ma w tym Kościele ludzi naprawdę bogatych […] ubierają się dobrze i mają lepsze samochody niż baptyści.”

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!