ODŁAMY WYZNANIOWE

Przejdźmy teraz na chwilę od protestantyzmu do innych wielkich religii w Stanach Zjednoczonych. Rada Krajowa stwierdziła, że rozmieszczenie żydów w trzystopniowej skali społecznej jest bardzo po­dobne do rozmieszczenia episkopalianów. Jedną z przyczyn jest z pewnością to, że tylko niewielu żydów zostaje pracownikami fizycznymi lub far­merami. Jeżeli przyjrzymy się żydom z punktu wi­dzenia uprawianego przez nich zawodu, to okaże się, że wśród wszystkich innych grup religijnych przodują oni, jeśli chodzi o procent uprawiających biznes, wolne zawody lub pracę tzw. „białych koł­nierzyków”. Grupują się tutaj niemal trzy czwarte żydów. Episkopalianie mają w tych kategoriach 57% swych wyznawców, baptyści zaś 26%. Również i żydzi dzielą się na odłamy wyznanio­we: ortodoksyjny, konserwatywny i reformowany. Zależy to w pewnym stopniu od przynależności kla­sowej. Żydzi z warstw niższych zazwyczaj należą do synagogi ortodoksyjnej. Ci z warstwy wyższej, szczególnie zaś mający wyższe wykształcenie, mają tendencję do przenoszenia się do odłamu konserwa­tywnego i reformowanego.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!