NIEDZIELNE NABOŻEŃSTWA

Kościół prezbiteriański w Westfield wraz ze swymi budowlami zgrupowa­nymi wokół rozległego parku dosłownie przytłacza centrum, miasta. W niedzielę odbywają się w nim trzy nabożeństwa i ma on czterech pastorów, a we­dług najświeższych informacji poszukiwał piątego. Podczas kościelnych wieczerzy usługują przy stole żony ekonomicznych tytanów, które w domu roz­porządzają liczną służbą. Jeśli wędrujemy bardziej na północ, do Nowej Anglii, spostrzegamy, że prezbiterianie ustępują tam miejsca wyznawcom Kościoła kongregacyjnego. Kościoły kongregacyjne można znaleźć zwłaszcza w miastach przemysłowych, a i w wielu wsiach Nowej Anglii ich wyznawcy stanowią całą uczęsz­czającą do kościoła ludność. Jednakże w dużych miastach i w rozrastających się suburbiach kościoły kongregacyjne szczególnie przyciągają ludzi z wyż­szych sfer.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!