NA ŁONIE SEKT

Kościół rzymskokatolicki nie ma oczywiście w swoim łonie żadnych sekt, toteż uniknął podzia­łów klasowych dających się tak wyraźnie zauważyć w Kościołach protestanckich. Parafie katolickie są zorganizowane na zasadzie geograficznej i oczekuje się, że każda z nich będzie służyła wszystkim ka­tolikom w danym rejonie. Bardziej wyraźr e rozgra­niczenie — jeśli można to tak nazwać — istnieje w Kościele katolickim na zasadzie podziału piono­wego, etnicznego, a nie poziomego — ekonomiczne­go. Tak więc w sąsiadujących parafiach możemy napotkać kościoły o zdecydowanej przewadze kato­lików irlandzkich, włoskich, francuskich czy pol­skich, a to dlatego, że poszczególne narodowości dążą do skupiania swoich siedzib. Tam gclzie para­fia obejmuje w jednym rejonie kilka grup etnicz­nych, księża stoją przed niezmiernie trudnym zada­niem tworzenia organizacji przykościelnych, które obejmowałyby członków różnych narodowości.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!