KULTURA I ROZWÓJ OSOBOWOŚCI

Są dzieci, które dochodzą do ostatniego roku szkoły średniej bez przeczytania jednej książ­ki. Nawet pomijając wzrost przestępczości wśród nieletnich, jest duża liczba dzieci, większa niż daw­niej, które nie przekraczając granicy przestępczoś­ci żyją prawie wyłącznie w młodocianym podzie­miu, pozbawione niemal styczności z wymogami od­powiedzialności społecznej, kultury i rozwoju oso­bowości i które dorastając żyją w przykrej izolacji, niewiele doznając przyjemności poza zwykłą ru­tyną dnia pracy, ciągłym szumem telewizora i sza­fy grającej, a i potem, mimo dojrzałego wieku, ko­miksami. To bardzo ważny problem; obwiniać o to komiksy, jak to robi dr Wertham, jest uproszcze­niem. Ale twierdzenie, że komiksy nie mają wpływu na taką sytuację, byłoby podobne do negowania wpływu klasycznej literatury dziecięcej oraz wiel­kich powieści angielskich i europejskich na rozwój wykształconego człowieka.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!