INTERESUJĄCE ZJAWISKO

Interesującym zjawiskiem we współczesnym Ko­ściele katolickim jest pewien sukces, jaki odniósł on przy pozyskiwaniu wiernych wśród Murzynów. Istnieje wiele przyczyn tego zjawiska, między in­nymi trwająca nadal troska Kościoła, by służyć wszystkim, którzy uważają się za katolików. Pewną rolę odegrała także, zwłaszcza w niektórych dziel­nicach Chicago, kwestia własności nieruchomości. Kiedy dzieci i wnuki imigrantów z Irlandii, Włoch i Polski stały się zamożne, przeniosły się :: dzielnic robotniczych do osiedli podmiejskich. Na ich miej­sce, opuszczając slumsy, przyszli Murzyni, którzy również osiągnęli pewien stopień zamożności, cho­ciaż na niższym poziomie. Natomiast kościoły para­fialne nie były oczywiście w stanie podążyć na no­we miejsce za swymi owieczkami. Otworzyły więc wrota przed nadciągającymi Murzynami.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!