INNE BADANIA

Jednocześnie inne badania wykazały, że dominującym motywem nie­których spośród tych nowych wyznań warstw naj­niższych, religii odrodzenia i powrotu do funda­mentów wiary, jest przekonanie, iż wiara i cnota czynią ich wyznawców „bardziej świętymi niż inni”. Pozwolą im one również — gdy pójdą do nieba — zasiąść na najbardziej godnym miejscu (i być obsłu­giwanym przez służbę).Trzeba wszak zauważyć, że cały rytuał tych sekt głosi jednocześnie: „Boże, bądź miłościw nam, nędz­nym grzesznikom.”Podczas gdy wyznania warstw niższych przynoszą pociechę tym, którym się nie powiodło, wiole (choć nie wszystkie) spośród Kościołów warstwy wyższej stara się wzbudzić przyjemne uczucie, że w istnie­jącym systemie społecznym wszystko układa się cał­kiem nieźle. W miarę przesuwania się w górę drabi­ny społecznej nabożeństwa stają się mniej ewan­geliczne i działające na uczucia, bardziej zaś zin- telektualizowane i pełne powściągliwości.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!