Dziecko w pełni akceptowane

Dziecko w pełni akceptowane rozwija się najlepiej. Każde dziecko ma inną twarz. Każde rozwija się także według całkowicie indywidualnego modelu. Jakieś niemowlę może być bardzo zaawansowane w rozwoju fizycznym i ruchowym — wcześnie siada, wstaje, chodzi. Powiemy nim, że to mały atleta. Jednocześnie nie kwapi się do podejmowania czynności wymagających zręczności manualnej, ociąga się z mówieniem. Co więcej, taki właśnie „atleta”, co to z łatwością przewraca się na wszystkie strony, dźwiga się na nóżki i raczkuje, może niekiedy opóżniać się w nauce chodzenia. Dzieciom sprawnym ruchowo często późno wy- rzynają się ząbki i odwrotnie. Niejednokrotnie dzieci wyróżniające się w nauce szkolnej z takim opóźnieniem zaczynały mówić, iż rodzice podejrzewali momentami, że są nieme. Dzieci zaś przeciętnie zdolne nierzadko mówiły bardzo wcześnie. Celowo mówię tu o dzieciach z niewyrównanymi wskaźnikami rozwojowymi, ażeby dać wyobrażenie o tym, jaka mieszanina różnych cech
torów rozwojowych stanowi o ukształtowaniu się jednego człowieka.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!