DOJŚCIE DO WPRAWY

Osoba, która dojdzie do wprawy w odcinaniu się od przeszłości, może mimo woli przybrać nacecho­waną fałszem postawę wobec drugich, być urocza, a jednak sprawiać wrażenie, że brak jej serdecznoś­ci. Wystrzega się ona zaangażowania uczuciowe­go i może dojść nawet do tego, że będzie, jak to uj­muje Warner, „budzić uczucie niechęci u innych”. Willis Wayde — uparcie torujący sobie drogę ku górze bohater powieści Johna P. Marąuanda Sin- cerely, Willis Wayde (Z najszczerszymi wyrazami, Willis Wayde) — wierzy głęboko w pożytki impono­wania ludziom w połączeniu ze szczerością. Jed­nakże skarży się, że tak często trudno być szcze­rym. Wreszcie, wśród kobiet, istnieją dowody świad­czące, że tymi spośród nich, które reprezentują typ wspinających się po drabinie społecznej, często po­wodują impulsy, jakie zrodziły się pod wpływem upokorzeń doznanych w dzieciństwie. Analiza ko­biet ruchliwych społecznie w stosunku do nieru­chliwych dokonana w Montgomery, w stanie Ala­bama, wykazała, że pierwsze z nich były swego czasu odepchnięte przez swoje środowisko. Niektó­re były w dzieciństwie zaniedbywane przez rodzi­ców, w wyraźny sposób faworyzujących siostrę al­bo brata.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!